مروری بر آثار سه تن از نویسندگان معاصر پیرامون مساله جبر و اختیار
52 بازدید
محل نشر: علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز » بهار 1365 - شماره 2 » 15 صفحه - از 1 تا 15
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی