بررسی اجمالی تجارب آموزشی- فرهنگی گروهی از فارغ التحصیلان دانشگاه شیراز در سه زمینه میزان رضایتمندی، تحقق آرمانهای آموزشی، و اندازه تغییرات
66 بازدید
محل نشر: علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز » بهار 1376 - شماره 24 » 42 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی