بررسی اصول و مبانی تربیت و تعلیم اسلامی و کاربرد آن در نظام ترویج (2)
40 بازدید
محل نشر: جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی) » اسفند 1378 و فروردین 1379 - شماره 226
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی