معرفی مقاله: بحثی مقدماتی: درباره مقایسه اصول نظری راهنمایی و مشاوره در اسلام با اصول مشاوره انسان گرا
50 بازدید
محل نشر: تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) » بهار و تابستان 1377 - شماره 53 و 54 » 18 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی